INTERFERIO

Interferio adviseert en ondersteunt organisaties bij het invoeren van nieuwe manieren van werken: Eigen-tijds Werken. Dit doet zij in een netwerk van professionals. Uitgangspunt is dat veranderingen binnen organisaties alleen dan succesvol zullen zijn als er sprake is van een integrale aanpak: mens, organisatie en middelen. Daarom werkt interferio samen met partners die expertise en ervaring hebben op het gebied van ICT, huisvesting, projectmanagement en cultuurontwikkeling.