DISCLAIMER

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Interferio. Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interferio.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Interferio iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.