PARTNER STAPVOOR

Interferio en StapVoor
Interferio is partner binnnen StapVoor. StapVoor is een netwerkorganisatie die bestaat uit een kern van ervaren professionals en onderscheidt zich door een integrale aanpak: mens, organisatie, middelen en omgeving.

Vanuit eigen ervaring is een integrale aanpak ontwikkeld, die de samenhang tussen programma’s en projecten weergeeft. Daarbij nemen we de veranderkracht van de mens (klant en medewerkers) als uitgangspunt om de efficiency en vooral de effectiviteit te vergroten.

In ons denken, advies en handelen, loopt steeds de rode draad: mensen, organisatie, fysieke en virtuele werkomgeving en wat de invloed van het een op het ander is.