SYSTEMISCH WERKEN

Dynamieken in organisaties
Van jongs af aan zijn we onderdeel van verschillende systemen: het gezin, de school, familie, verenigingen, enz. Deze systemen hebben ieder hun eigen dynamieken, hun eigen wetten en regels. Ook een organisatie kent zulke wetten en regels. Mensen en organisaties kunnen verstrikt raken in hun eigen systemen, wat kan leiden tot ineffectiviteit in de organisatie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een cultuuromslag die maar niet lukt, het alsmaar aanlopen tegen dezelfde problemen, moeite hebben met het nemen van beslissingen, incompetent leiderschap, een te hoog ziekteverzuim, onvoldoende verbondenheid van de werknemers, onvoldoende samenwerking, een onprettige werksfeer, enz.

Gezonde organisatie
Interferio biedt met Systemisch Werken een snelle, doeltreffende manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Het wordt duidelijk wat er in de onderstroom van een organisatie speelt. Hoe de verhoudingen zijn tussen de afdelingen of tussen de verschillende managementlagen, in relatie tot de visie, doelstellingen, producten en klanten. En vooral, wat er aan onbenut potentieel aanwezig is. Op basis van de uitkomsten zet ik krachtige interventies in, waardoor het organisatiesysteem weer gezond kan functioneren.