MISSIE

De missie van Interferio is het ontwikkelen van de aanwezige kwaliteiten en ambities in mensen en organisaties om zo tot duurzame resultaten te komen.

KERNWOORDEN

Eigen-tijds Werken: resultaatgerichtheid, vertrouwen, flexibiliteit, verantwoordelijkheden, optimale vrijheid en optimale kaders, faciliterend leiderschap, uitwisselen van informatie, delen van werkplekken, aansluiting 'jonge' en 'oude' generatie, cloud-computing, verbondenheid, klantgericht.